Tjenester

Under finner du våre hovedtjenester og timepriser. Om du har service som må utføres som faller utenom disse, ta kontakt for en uforpliktende samtale om en mulig løsning.

Timepris
Timepris er satt til 800 NOK pr. time. I tillegg kommer en avgift på 70 NOK som inkluderer all bruk av smøremidler og verktøy.

Minstepris
Minimumspris for arbeid er satt til 200 NOK dvs. en minstetid på 15 minutter. Alle avtaler skal bookes på forhånd. 


Full Bike Service (2.600 NOK)
This entails all labor to grease or change bearings, cables and housing, brake pads, wheeltruing, and shifting drive train. Includes cables and housing.

Medium Bike Service (1.600 NOK)
Changing all cables and housing, tuning the bike, and checking over everything else. Includes cables and housing in the price.

Basic Bike Service (600 NOK)
This entails tuning the bike, checking over bolts, and just making sure the bike is good to ride.


Rear Shock Full Service (900 NOK)
Changing air can seals, inner damper seals and bleeding damper. Replace bushings if needed. Price do not apply to High volume air can shocks (Vivid air and Fox FloatX2)

Rear Shock Basic Service (600 NOK)
Changing air can seals and greasing. Replacing bushings if needed. 


Fork Full Service (1.200 NOK)
Replacing lower leg dust wipers, Cleaning and greasing air shaft, replacing seals and bleeding damper. 

Fork Basic Service (800 NOK)
Replacing lower leg dust wipers, cleaning and greasing air shaft. 

Seat Post Basic Service (900 NOK)
Rebuild seat post and bleed. 


Diverse

• 200 NOK for wheel true (light)
• 400 NOK for replacing spoke and wheel true
•  400 NOK for setting wheel up tubless (taping and mounting)
•  400 NOK for hub service
•  400 NOK for brake bleed
•  900 NOK for building and tuning “other bikes” (bikes customers bring in a box for us to build)

NB! Alle kostnader knyttet til deler kommer i tillegg.