SKREDKUNNSKAP

Antallet ski- og snøbrettkjørere som søker upreparert terreng har eksplodert de siste årene. Kombinasjonen av sterke naturopplevelser, fysisk utfoldelse og urørt snø er lett å like!  Dessverre er det slik at toppturer og offpistekjøring ikke er ufarlig. Hver vinter blir vi minnet på dette når skred ulykker oppstår. Snøskredfare er noe vi alltid må vurdere og ta med i betraktning. 

Back Country Access (BCA) mener det må fokusere på gode holdninger, god kunnskap og godt utstyr for å unngå skredulykker i framtiden. I samarbeid med Fjellsentralen, Midnight Sun Mountain Guides og med hjelp fra Jørgen Aamot, Markus Landrø og NVE, har BCA derfor utarbeidet en egen Skredhåndbok  med ferdselsråd, oppdatert informasjon om skredredning og nyttige førstehjelpstips. På disse skred-informasjonssidene, vil du finne tilrettelagt informasjon fra denne håndboka.

BCAs Skredhåndbok er ment å fungere som en huskeliste du kan ha lett tilgjengelig, og har blitt til i samarbeid med teamkjørere, skredeksperter og Tindevegledere. Skredhåndboka er å få tak i hos BCAs forhandlere. 

Kunnskap om snø, skred og redning er ferskvare. Foruten å tilegne deg generell kunnskap, vil vi derfor anbefale deg å delta på skredkurs, samt å trene på kameratredning jevnlig. 

 www.backcountryaccess.com


www.fjellsentralen.no 
#fjellsentralen

 


www.msmg.org