Hvordan grave ut et skredoffer?

Utgraving er den delen av et skredsøk som tar mest tid.

Start alltid utgravingen nedenfor der du treffer den skredtatte med søkestanga. Ved å grave neenfor den skredtatte flytter du mindre snø og unngår komprimering av snøen over skredofferets luftlomme. Dersom den skredtatte er begravet dypere enn 1 meter, starter du utgravingen 1,5 ganger begravingsdybden nedenfor søkestanga. 

Snøen i skredmassene er ofte fast, kutt derfor blokker opp i mindre biter før du flytter dem bort. Graving av snø er slitsomt, forsøk derfor å "padle" snøen bort. Profesjonelle anbefaler aluminiumsspader fremfor plastikkspader til utgraving i skred. Ovale skaft vil ha den beste styrken med lavest vekt.

Utgraving alene

Når du har lokalisert skredofferet, la søkestanga stå som markering av funnstedet. Lengdemålet på søkestanga vil hjelpe deg med å avgjøre optimalt utgravningsområde. Start med å flytte snøen ut til sidene av utgravningsområdet. Når du har snøoverflaten i hoftedybde, flytter du snøen nedover mot enden av utgravningsområdet. Forsøk å nå skredofferets ansikt først. Frigjør hode og bryst for å frigjøre luftveiene så raskt som mulig. Det er ikke nødvendig å lage utgravningsområdet like dypt som der skredofferet ligger. Lag en rampe slik at skredofferet kan fraktes enkelt ut av hullet.

Utgraving flere

Når flere personer kan bidra med utgravingen, starter to med å grave ut rett nedenfor søkestanga. De andre i redningslaget starter utgraving 1,5 ganger begravningsdybden nedenfor de to som starter ved søkestanga. I tilfeller der skredofferet ligger dypere enn 2 meter, kan det være vanskelig å frakte snøen ut av hullet. I slike situasjoner skal de som graver nærmest søkestanga flyttte snøen så langt de kan - de andre i redningslaget frakter snøen til overflaten og vekk. Dersom det er flere personer som kan bidra i utgravingen skal de forberede området for førstehjelp og bytte med de som graver.

 


 www.backcountryaccess.com


www.fjellsentralen.no 
#fjellsentralen

 


www.msmg.org