Førstehjelp

Det haster med å få den skredtatte ut av snøen. Dersom ikke den skredtatte har omkommet av mekaniske skader (fall fra stup, slag mot trær/stein etc.) vil overlevelsessjansene synke dramatisk etter at de første 15 minuttene har gått. Årsaken er kvelning.

Når en har lokalisert og gravd fram et skredoffer er det derfor viktig at luftveiene blir frigjort så raskt som mulig. Fjern straks eventuell snø fra nese og munn. Når pasienten er fri fra snømassene, må man tenke på varmekonservering. Isoler pasienten fra underlaget, kle på ekstra klær, ta på lue og pakk pasienten inn i en vindsekk. Dersom pasienten er bevisstløs uten verken pust eller puls, skal det startes hjerte-lunge-redning.

Hjelpen kan være langt unna, så det er nøvendig å ha med seg utstyr for å kunne transportere pasienten. Vær godt forberedt med hensyn til både kunnskap og utstyr! Vi anbefaler deg et førstehjelpskurs i regi av Røde Kors eller Norsk Luftambulanse.

112 - Politiets nødtelefon (ringes skredulykke)
113 Medisinsk nødnummer


Hjelp 113- GPS
Appen som viser din nøyaktige posisjon når det haster.

 

 


 

 

Anbefalt innhold i sekken:
 • Spade og søkestang
 • Førstehjelpsutstyr
 • Vindsekk
 • 4 stk. 5-meters taustomper (6mm) til å lage skikjelke
 • BCA Skredhåndboka
 • Kart og kompass
 • Verktøy (multiverktøy, sportstape etc.)
 • Ekstra batteri til skredsøkeren
 • Varm, vindtett jakke
 • Ekstra votter/hansker og briller
 • Solkrem


www.backcountryaccess.com


www.fjellsentralen.no 
#fjellsentralen

 


www.msmg.org