Safety Update fra Surly

Surly har nå fått godkjent løsning på tidligere oppdaget sikkerhetssvakhet på 24-pack og 8-pack-brettene.

– Vi vil sende ut ny hardware straks dette mottas fra Surly og ta kontakt med både forhandlere og eventuelle privatpersoner som har kjøpt disse brettene via vår egen nettbutikk, opplyser Brown Couch AS som er Surly-distributør i Norge.

De vil nå også ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt komme med nærmere informasjon om konkret dato for når ny hardware blir tilgjengelig fra Surly med tanke på utsendelse til norske forbrukere, når dette er klart.

Jobbet med løsning
Det var tidligere i høst at Surly kom med en Safety Notice på 24-pack og 8-pack brettene sine, etter tilbakemeldinger om enkelttilfeller hvor bagasjebrettet har løsnet og kommet i kontakt med forhjulet og skapt farlige situasjoner. Surly har sammen med U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) jobbet for å finne en løsning slik at 24-pack og 8-pack brettene igjen kan tas i bruk, og har nå altså funnet en løsning som er blitt godkjent av CPSC. 

Husk å etterstramme
Alle som har kjøpt bagasjebrett oppfordres uavhengig av dette om jevnlig å sjekke klemmer og montering, samt generelt sykkelvedlikehold med etterstramming av sykkeldeler. Det påpekes at sikkerhetsvarselet kun gjelder 24-pack og 8-pack brettene, begge farger. Lurer du på hva dette innebærer, kan du klikke her for å lese Surly sin egen uttalelse og info om saken.