Safety Notice fra Surly

Surly har sendt ut varsel om sikkerhetssvakhet på sine 24-pack og 8-pack rack, men tilbakekaller ikke produktene.

– Vi har ikke hatt tilfeller i Norge hvor dette bagasjebrettet løsner, men vi oppfordrer folk til å ta det av inntil Surly informerer om en løsning, sier Jens Aabech fra den norske Surly-distributøren.

Husk å etterstramme
Det betyr at de som har kjøpt 24-pack rack eller 8-pack rack og som vil sykle videre med dette på sykkelen, gjør det på eget ansvar.
– Vi oppfordrer da til å sjekke klemmer og montering med jevnlig.

Jobber med løsning
Salget av bagasjebrettene stanses inntil videre, mens Surly jobber med å finne en løsning. Meldingen fra Surly kommer etter rapporter om enkelttilfeller hvor bagasjebrettet har løsnet og kommet i kontakt med forhjulet og skapt uheldige situasjoner.
– Vår første prioritet er sikkerheten til syklistene, derfor ber vi om at kunder som har kjøpt disse front-rackene tar de av syklene sine inntil videre, sier Surly Brand Manager Paul Zeigle.

Surly vil nå sammen med U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) jobbe for å finne en løsning slik at brettene igjen kan tas i bruk.