Som medlem i Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) gir BCsport.no deg en rekke rabatter ved kjøp av sykkelutstyr. Men hva er egentlig NOTS, og hva gjør de?

Gjennom allemannsretten er norske syklister sikret rettigheter som er helt unike i verdenssammenheng. Likevel dukker det opp stadig eksempler på holdninger og vedtak som ønsker å begrense disse rettighetene. I 2004 så en gruppe terrengsyklister behovet for en nasjonal organisasjon som jobbet for å ivareta terrengsyklistenes interessert, og dermed ble NOTS startet.

Politisk uavhengig
NOTS er politisk uavhengig, og tar mål av seg å representere alle som definerer seg som terrengsyklister; uansett fart eller terreng det sykles i – eller type sykkel. I dag har NOTS lokallag i Drammen, Kongsberg, Oslo og Omegn, Lillehammer, Trondheim og i Tromsø. Gjennom informasjonsarbeid, vedlikehold i turområder og deltagelse i politiske prosesser som berører terrengsyklistenes rettigheter, søker NOTS å være en motvekt til andre brukergrupper i marka, og sikre at bestemmende myndigheter tar terrengsyklistenes meninger og behov på alvor. 

Viktig talerør
Blant annet har NOTS levert høringssvar i en rekke saker som gjelder sykling i utmark, både lokalt og på nasjonalt plan.
- Vi ønsker også å øke forståelsen for vår aktivitet hos dem som ikke deler vår entusiasme for sykling utenfor allfarvei. Ikke minst ønsker vi å sørge for at vi syklister selv tar hensyn til dem vi møter på vår vei og til naturen vi ferdes i. 

Stivettregler
Terrengsykkelsesongen nærmer seg for fullt. Tenker du selv over hvordan du oppfører deg når du er ute og sykler i terrenget? Her er NOTS sine egne stivettregler: 

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør

7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.

8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Er du medlem i NOTS? Ta kontakt med NOTS for få gyldig rabattkode i nettbutikken på sykkelutstyr.