Bruk av søkestang

Søkestang er et essensielt redningsverktøy og må alltid være med i sekken. Søkestanga brukes i kombinasjon med skredsøker og spade.

I kombinasjon med skredsøker

Finsøket (innen 3 meter fra skredofferet) med skredsøkeren kan være vanskelig. Med en søkestang vil du raskt kunne finne den skredtatte og bestemmedybden den skredtatte ligger på. Søkestenger med metermål vil kunne fastslå eksakt dybde og dermed området du trenger til utgraving. Der du har minste avstand i displayet på skredsøkeren skal du søke med søkestanga i en spiral med 25 cm mellom stikkene. Ettersom søket med skredsøkeren skjer langs snøoverflaten, søk med søkestanga 90 grader på snøoverflaten, ikke rett ned. Når du har truffet skredofferet med søkestanga, skal du la den stå og starte utgraving på nedsiden. Vi anbefaler en søkestang på mellom 2-3 meter.


Sannsynlighetssøk

Sannsynlighetssøk gjøres når man ikke bruker skredsøker. Søk med søkestanga ned til 1,5 meter på steder der det er sannsynlig at skredtatte ligger. Dette inkluderer fallinja nedenfor "sist sett punkt", rundt utstyr i skredoverflaten, på over- og nedsiden av steiner og trær, forsenkninger, svinger og ved enden av skredet. Undersøkelser viser at skredofre sjelden overlever dersom de blir begravet dypere enn 1,5 meter. Det er derfor viktig at du søker i flere områder fremfor å søke dypt i færre områder.


Organisert søkelinje

Denne formen forsøk blir ofte utført av den organiserte redningstjenesten. Sannsynligheten for å finne skredtatte i live er liten. Søkemannskapene innretter seg på en linje på tvers av skredet. Avstanden mellom søkemannskapene skal være utstrakte hender med fingertupp mot fingertupp. Man søker tre steder på linje den man står med 50 cm mellom hvert stikk. Deretter tar man et skritt frem og gjentar prosessen. Søkdedybden skal være den samme for alle som søker. Lange søkestenger gjør at søkemannskap kan stå oppreist under søket og belaste ryggen mindre

 


 www.backcountryaccess.com


www.fjellsentralen.no 
#fjellsentralen

 


www.msmg.org