Bruk av skredsøker

Søk med skredsøker er delt inn i tre faser: Signalsøk, grovsøk og frisøk. For at søket ditt skal bli mest mulig effektivt må du trene på alle fasene. Skredsøkere brukes i kombinasjon med søkestang og spade.

1. Signalsøk

Dersom du ikke umiddelbart får inn noe signal, er signalsøket det du begynner med. Dersom du så hvor skredofferet forsvant i skredmassene, starter du signalsøket i fallinja fra "sist sett"-punktet. Hvis du ikke vet hvor skredofferet forsvant i skredmassene,må du gjennomsøke hele skredet. Dersom det er flere som søker, må ikke avstanden mellom dere være mer enn 40 meter. Hvis du er alene, søk i sløyfer som ikke er mer enn 40 meter fra hverandre, maksimalt 20 meter fra kantene av skredet. Beveg deg hurtig og vær oppmerksom på tegn etter skredofre på overflaten av skredet.

2. Grovsøk

Når skredsøkeren din har plukket opp et signal, følger du retningspilene og avstandvisningen i displayet til skredofferets signal. Fotsporene dine vil ofte ha en kurvet linje i grovsøkefasen. Dersom du bruker en analog skredsøker, må du justere følsomhetsbryteren underveis i grovsøket. Beveg deg så raskt som mulig inntil du har avstand på omtrent 3 meter til skredofferen.

3. Finsøk

Når du er omtrent 3 meter fra skredofferet må du senke farten din og følge nøye med på avstandsvisningen i displayet. Retningspilene er av mindre betydning i finsøket. Senk skredsøkeren din slik at den er så nærme snøoverflaten som mulig. Søk i en rett linje og stopp der displayet viser minst avstand. Søk så 90 grader ut fra "minste avstand" for å finne enda enda mindre avstand. Når du har funnet minste avstand må du finne fram søkestang og søke! www.backcountryaccess.com


www.fjellsentralen.no 
#fjellsentralen

 


www.msmg.org