Backcountry Access

BackCountry Access (BCA) sitt mål er ikke først og fremst å selge produkter, men å redde liv. BCA mener derfor det i tillegg til selve utstyret må fokuseres på gode holdninger og god kunnskap om en skal unngå skredulykker i framtiden. Utgangspunktet er at du skal unngå å bli tatt av skred ved å tilegne deg skredkunnskap, velge terreng etter forholdene og kommunisere tydelig. Du kan lese mer om skredkunnskap i BCAs Skredhåndbok som du finner hos BCAs forhandlere.