Backcountry Access

BackCountry Access (BCA) sitt mål er ikke først og fremst å selge produkter, men å redde liv. BCA mener derfor det i tillegg til selve utstyret må fokuseres på gode holdninger og god kunnskap om en skal unngå skredulykker i framtiden. Utgangspunktet er at du skal unngå å bli tatt av skred ved å tilegne deg skredkunnskap, velge terreng etter forholdene og kommunisere tydelig. Du kan lese mer om skredkunnskap i BCAs Skredhåndbok som du finner hos BCAs forhandlere. 


PRODUKTER FRA BCA

Sorter etter:

Backcountry Access Scepter 4S stav

The soft EVA grip and chokeup sleeve of our BCA Scepter 4S poles provide maximum comfort and grip with thin or no gloves. Folding mechanism allows pole to collapse and easily store on or in pack. Basket allows folded shafts to nest and secure together for the tightest controlled packing solution. Lower shaft is 7075 aluminum.
C170500401